Politické hnutí Východočeši vzniklo na jaře roku 2012. V roce 2012 kandidovalo s podporou hnutí ANO v krajských volbách a získalo 4 mandáty v krajském zastupitelstvu. V roce 2013 pak byla zvolena do poslanecké sněmovny za ANO 2011 zakládající členka, paní Martina Berdychová. Ve funkci poslankyně vydržela po celé volební období.

Krajská organizace hnutí ANO odmítla pro další volby s hnutím Východočeši volební spolupráci.
V dalších krajských volbách v roce 2016 proto kandidovalo hnutí VČ v koalici s hnutím STAN a obhájilo 4 mandáty v krajském zastupitelstvu.
Od roku 2014 se hnutí účastní i komunálních voleb v několika městech Královéhradeckého kraje. Ve Dvoře Králové se v tomto roce také pod hlavičkou Východočeši zúčastnila voleb skupina nezávislých kandidátů a se ziskem jednoho mandátu skončila po koaličních vyjednáváních v opoziční lavici. I z této „nepopulární pozice“ jsme se snažili konstruktivně komunikovat s vedením města, navrhovat řešení stávajících problémů i přicházet s novými plány a programy.

V komunálních volbách v roce 2018 jsme obhájili 1 mandát v Královédvorském zastupitelstvu a stali se koaličními partnery. Jako radní města byl zvolen Vítězslav Šturma. Jelikož jsme v průběhu předvolební kampaně opakovaně poukazovali na nedostatečnou komunikaci orgánů města směrem k občanům, zřídili jsme tuto internetovou stránku.

RM79 5.5.2021

Před radou s pořadovým číslem 79., která se konala ve středu 5. 5., se konaly dvě prezentace. V první představila paní ředitelka Základní a praktickou školu ve Dvoře Králové nad Labem. Tato prezentace byla vyvolána zájmem jiné organizace o vybudování podobného ústavu...

RM78 21.4.2021

Ve středu 21. 4. 2021 jsem se již opět účastnil jednání rady města s pořadovým číslem 78. Na pořadu bylo 29 bodů. Hned na začátku byly na programu body z odboru „investic“. Jednalo se o schválení zhotovitele nového vrtu pro čerpání pitné vody. Tento vrt přijde na více...

RM77 7.4.2021

RM77 7. 4. 2021 V pořadí 77. jednání rady města se uskutečnilo ve středu 7. 4. 2021. Bohužel z tohoto jednání jsem se musel omluvit z pracovních povinností. Proto nemohu dostatečně zodpovědně referovat o jeho průběhu.   Program rady naleznete v příloze. Přijatá...

RM76 24.3.2021

RM76 24. 3. 2021 Další z jednání rady města mělo na programu 31 bodů. Diskutovány byly většinou pouze body z odboru „investic“. V případě žádosti o finanční příspěvek na rozšíření vodovodního a kanalizačního řadu v ulici Čelakovského jsem po diskusi navrhl stáhnout...

Kontaktujte nás

Šturma Vítězslav  info@vychodocesi.cz
radní, člen komise pro životní prostředí a komise sociální,
člen dozorčí rady Lesů města DKNL

Backa Lukáš backa@vychodocesi.cz
člen kontrolní výboru a sportovní komise

Janák Milan janak@vychodocesi.cz
člen dopravní komise

Kiriakovský Nasik kiriakovsky@vychodocesi.cz
člen komise stavebně-architektonické

Machek Bedřich  machek@vychodocesi.cz
člen komise kulturní, památkové a redakční rady

Pikl Zdeněk pikl@vychodocesi.cz
člen komise prevence kriminality

Rejl Miloš  rejl@vychodocesi.cz
člen komise cestovního ruchu