Politické hnutí Východočeši vzniklo na jaře roku 2012. V roce 2012 kandidovalo s podporou hnutí ANO v krajských volbách a získalo 4 mandáty v krajském zastupitelstvu. V roce 2013 pak byla zvolena do poslanecké sněmovny za ANO 2011 zakládající členka, paní Martina Berdychová. Ve funkci poslankyně vydržela po celé volební období.

Krajská organizace hnutí ANO odmítla pro další volby s hnutím Východočeši volební spolupráci.
V dalších krajských volbách v roce 2016 proto kandidovalo hnutí VČ v koalici s hnutím STAN a obhájilo 4 mandáty v krajském zastupitelstvu.
Od roku 2014 se hnutí účastní i komunálních voleb v několika městech Královéhradeckého kraje. Ve Dvoře Králové se v tomto roce také pod hlavičkou Východočeši zúčastnila voleb skupina nezávislých kandidátů a se ziskem jednoho mandátu skončila po koaličních vyjednáváních v opoziční lavici. I z této „nepopulární pozice“ jsme se snažili konstruktivně komunikovat s vedením města, navrhovat řešení stávajících problémů i přicházet s novými plány a programy.

V komunálních volbách v roce 2018 jsme obhájili 1 mandát v Královédvorském zastupitelstvu a stali se koaličními partnery. Jako radní města byl zvolen Vítězslav Šturma. Jelikož jsme v průběhu předvolební kampaně opakovaně poukazovali na nedostatečnou komunikaci orgánů města směrem k občanům, zřídili jsme tuto internetovou stránku.

RM72 10.2.2021

Ve středu 10 února byla radním před 72. Radou města představena studie rekonstrukce budovy B základní školy Schulzovy sady. Tato studie byla v minulosti již představena radním v minulém volebním období. Současné vedení města plánuje dopracovat některé části studie do...

RM71 27.1.2021

RM71 27.1.2021 Ve středu 21.1. se konala v pořadí 71. rada města. Před samotným jednáním byl radním prezentován investiční záměr soukromého investora na rozšíření obchodní zóny u Kauflandu. Na můj dotaz, zda neuvažují o možnosti výstavby smíšeného charakteru (obchody...

Bytový soubor „Pod zelenými střechami“

Jak jsem zmiňoval v příspěvku RM70, rada města se seznámila s návrhem bytového souboru, který by investor chtěl vystavět v lokalitě "Berlínek". Tento návrh příští týden posoudí stavebně-architektonická komise.  Samozřejmě na sociálních sítích již vznikla bohatá...

RM70 13.1.2021

První rada města v roce 2021 se konala minulou středu. Na programu bylo celkem 19 bodů - pronájem bytu, zřízení věcných břemen, žádosti o dotace … Za zmínku stojí odsouhlasení vnitřního předpisu města „Pravidla pro nabývání inženýrských síti městem Dvůr Králové nad...

Kontaktujte nás

Šturma Vítězslav  info@vychodocesi.cz
radní, člen komise pro životní prostředí a komise sociální,
člen dozorčí rady Lesů města DKNL

Backa Lukáš backa@vychodocesi.cz
člen kontrolní výboru a sportovní komise

Janák Milan janak@vychodocesi.cz
člen dopravní komise

Kiriakovský Nasik kiriakovsky@vychodocesi.cz
člen komise stavebně-architektonické

Machek Bedřich  machek@vychodocesi.cz
člen komise kulturní, památkové a redakční rady

Pikl Zdeněk pikl@vychodocesi.cz
člen komise prevence kriminality

Rejl Miloš  rejl@vychodocesi.cz
člen komise cestovního ruchu