RM4 21.11.2018

Další pravidelné jednání Rady, v pořadí čtvrté, se uskutečnilo 21.11.2018. Mezi důležité body patřilo odsouhlasení plánu financování a obnovy vodovodů a kanalizací, diskuse o problematice kácení stromů mimo les na území města, přijetí stanoviska k návrhu občanů či...

RM3 19.11.2018

11. 2018 se konala v pořadí 3. mimořádná rada města. Na programu bylo schválení rozpočtů příspěvkových organizací zřízených městem a jejich střednědobých výhledů. Dále byl probrán a doporučen ke schválení zastupitelstvem města rozpočet pro rok 2019 a zatím poslední...

RM2 14.11.2018

Dne 14.11.2018 proběhla mimořádná Rada města, která měla na programu jediný bod – nákup osobního automobilu. Jednalo se o bod, který byl stažen z jednání Rady dne 7.11.2018. Rada města rozhodla při hlasování o nákupu vozidla VW Caddy TL 1,4 TSI KR EU6c za kupní cenu...

RM1 7.11.2018

Ve středu 7.11.2018 se uskutečnilo jednání Rady města. Moje první. Seznamoval jsem se tak  s průběhem těchto jednání a utvářel si představu o tom, co se po radním očekává. Program jednání naleznete v příloze. K bodu 2.7 bych rád podotkl, že dle mého názoru bude nutné...

Rada města

Na tomto místě budeme zobrazovat informace z jednání Rady města. V několika málo větách přiblížím průběh jednání a zmíním nejdůležitější body programu (z mého pohledu). Pokud se bude projednávat více věcí, bude program jednání pro Vaši lepší orientaci přílohou. Výpis...