PF 2019

Vážení čtenáři Novin Královédvorské radnice. Dovolte mi, abych Vám v úvodu touto cestou i já popřál hodně štěstí, zdraví a štěstí do nového roku. Do funkce radního jsem byl zvolen 1. listopadu 2018 a tak se teprve seznamuji se svými právy a povinnostmi, ale i již...

RM6 19.12.2018

Ve středu 19.12.2018 se konala poslední Rada města v tomto roce. Přestože program obsahoval značné množství bodů,  na schválených usneseních panovala shoda. Velká část předkládaných bodů byla informativních a dávala na vědomí více či méně známé informace. Pouze...