RM8 23.1.2019

Rada města č. 8 se konala 23.1.2019. Jednání proběhlo v poklidné atmosféře, na programu nebyl žádný bod, který by vyvolal větší diskuzi. Program naleznete v příloze. V případě dotazu k některému z projednávaných bodů mne bez obav kontaktujte. Přijatá usnesení jsou k...

SK 21.1.2019

Sportovní komise RM ze dne 21.1.2019 Dne 21.1.2019 jednala nová sportovní komise ve složení Jan Jarolím, Dušan Kubica, Petra Zivrová, Zbyněk Wolf, Pavlína Špatenková, Michal Vágner, Vasilis Teodoridis, Lukáš Backa, Vít Zlámal, Martin Heřmanský, Georgios Karadzos 1....

RM7 16.1.2019

První Rada města v letošním roce s pořadovým číslem 7 se konala 16.1.2019. Z předloženého programu bylo v průběhu jednání stažen bod týkající se smlouvy o připojení budoucí čistírny odpadních vod k elektrické distribuční síti. Tento materiál bude doplněn o některé...