RM12 27.2.2019

27.2.2019 se sešla rada města v mimořádném termínu. Na programu byl pouze jeden bod, kterým vzala rada na vědomí nesoulad v podaných nabídkách na vybavení nových učeben ve škole Schulzovy sady, který vedl ke zrušení tohoto výběrového řízení. Přijaté usnesení naleznete...

RM11 20.2.2019

V pořadí další rada se konala dne 20.2.2019. Z přiloženého programu je zřejmé velké množství projednávaných bodů. Byla odsouhlasena opatření v případě  nepříznivého vývoje příjmové stránky rozpočtu, což je dokument, který nám nařizuje legislativa. Dále byla...

SK 18.2.2019

Sportovní komise RM ze dne 18.2.2019 Dne 21.1.2019 jednala SP ve třech záležitostech: 1. Žádost o dotaci ve výši 40.000 Kč na závody v bezmotorovém létání a 130.000 Kč na účast na Mistrovství světa v bezmotorovém létání v Austrálii podala Jana Vepřeková. Členové SK...

ŽP 11.2.2019

Zprávy z komise životního prostředíV pondělí 11.2.2019 se poprvé v novém složení sešla komise životního prostředí. Všichni členové senavzájem seznámili a debatovali o náplni činnosti, změnách v postupu kácení dřevin na pozemcíchměsta či o vyjádření architekta k...

RM10 6.2.2019

V pravidelném termínu se dne 6.2.2019 sešla v pořadí desátá rada města. Program je vám opět k dispozici v příloze. Na programu byly informace o podání žádostí do dotačních titulů, rozhodnutí o přidělení individuální dotace či zprávy z jednání komisí RM. Zajímavým...