RM20 15.5.2019

  Další, v pořadí již 20. jednání Rady města proběhlo již v plánovaném termínu 15. 5. 2019. Rada odsouhlasila například přijetí dotací na provoz informačních center, ale i poskytnutí některých dotací. Vzala na vědomí zápisy z jednání komisí Rady a schválila...

RM19 2.5.2019

  jednání Rady města proběhlo mimořádně ve čtvrtek 2. 5. 2019. Rada vzala na vědomí vyhodnocení veřejné zakázky na rekonstrukci komunikace v ulici Čelakovského, výběr zhotovitele přeložky plynu v rámci akce rekonstrukce křižovatky Nedbalova. Jedním z bodů jednání...