RM25 24.7.2019

  Na 24. 7. 2019 bylo svoláno jednání 25. Rady města, které mělo na programu pouze čtyři body. Z důvodu možného zahájení projektu rekonstrukce ulice Preslova však bylo potřeba odsouhlasit výběr zhotovitele, kterým se stala firma Petr Šeba – REKOM. Rekonstrukce...

RM24 10.7.2019

  Rada města se konala již opět za mé přítomnosti. Při projednávání majetkových záležitostí jsem vznesl dotaz, jak se evidují pozemky, které má město v pronájmu, na co je potřebujeme a zda je pronájem stále nutný. Bylo sděleno, že se tím nyní odbor majetku...