RM71 27.1.2021

RM71 27.1.2021 Ve středu 21.1. se konala v pořadí 71. rada města. Před samotným jednáním byl radním prezentován investiční záměr soukromého investora na rozšíření obchodní zóny u Kauflandu. Na můj dotaz, zda neuvažují o možnosti výstavby smíšeného charakteru (obchody...

Bytový soubor „Pod zelenými střechami“

Jak jsem zmiňoval v příspěvku RM70, rada města se seznámila s návrhem bytového souboru, který by investor chtěl vystavět v lokalitě „Berlínek“. Tento návrh příští týden posoudí stavebně-architektonická komise.  Samozřejmě na sociálních sítích již vznikla...

RM70 13.1.2021

První rada města v roce 2021 se konala minulou středu. Na programu bylo celkem 19 bodů – pronájem bytu, zřízení věcných břemen, žádosti o dotace … Za zmínku stojí odsouhlasení vnitřního předpisu města „Pravidla pro nabývání inženýrských síti městem Dvůr Králové...

RM69 28.12.2020

  RM69 28.12.2020 Mezi vánočními svátky se konala poslední letošní rada města. Na programu byly pouze tři body. Kromě pronájmu optických tras v metropolitní síti se jednalo o schválení podmínek k záměru prodeje domu č.p. 40 na náměstí T. G. M. Tento záměr je tak...