RM78 21.4.2021

Ve středu 21. 4. 2021 jsem se již opět účastnil jednání rady města s pořadovým číslem 78. Na pořadu bylo 29 bodů. Hned na začátku byly na programu body z odboru „investic“. Jednalo se o schválení zhotovitele nového vrtu pro čerpání pitné vody. Tento vrt přijde na více...

RM77 7.4.2021

RM77 7. 4. 2021 V pořadí 77. jednání rady města se uskutečnilo ve středu 7. 4. 2021. Bohužel z tohoto jednání jsem se musel omluvit z pracovních povinností. Proto nemohu dostatečně zodpovědně referovat o jeho průběhu.   Program rady naleznete v příloze. Přijatá...