Bytový soubor „Pod zelenými střechami“

Jak jsem zmiňoval v příspěvku RM70, rada města se seznámila s návrhem bytového souboru, který by investor chtěl vystavět v lokalitě „Berlínek“. Tento návrh příští týden posoudí stavebně-architektonická komise.  Samozřejmě na sociálních sítích již vznikla...

Rekonstrukce ulice Krkonošská

Na víkend 19. – 21. 6. 2020 bylo avizováno úplné uzavření křižovatky z ulice Krkonošská směr „Chaloupky“. Toto uzavření bylo nutné s ohledem na potřebnou technologickou pauzu a skutečnost, že touto křižovatkou jezdí těžká nákladní auta. Díky ochotě...

Údržba a rozvoj zeleně

V pondělí 1.6.2020 jsem se zúčastnil jednání na téma údržby a rozvoje zeleně na území města. Za účasti starosty města, zástupců odborů majetku a a životního prostředí a zástupce TsM se diskutovala možnost vytvoření dokumentu, věnujícímu se koncepci zeleně na území...

Setkání 4.9.2019 19. hod.

  Setkání občanů Dvora Králové nad Labem Vážení spoluobčané, příznivci a podporovatelé Východočechů, přátelé, rád bych Vás pozval na setkání, které se uskuteční dne 4. 9. 2019 v restauraci Baroque ve dvoře od 19. hod. V následujících týdnech se bude sestavovat...

PF 2019

Vážení čtenáři Novin Královédvorské radnice. Dovolte mi, abych Vám v úvodu touto cestou i já popřál hodně štěstí, zdraví a štěstí do nového roku. Do funkce radního jsem byl zvolen 1. listopadu 2018 a tak se teprve seznamuji se svými právy a povinnostmi, ale i již...