RM79 5.5.2021

Před radou s pořadovým číslem 79., která se konala ve středu 5. 5., se konaly dvě prezentace. V první představila paní ředitelka Základní a praktickou školu ve Dvoře Králové nad Labem. Tato prezentace byla vyvolána zájmem jiné organizace o vybudování podobného ústavu...

RM78 21.4.2021

Ve středu 21. 4. 2021 jsem se již opět účastnil jednání rady města s pořadovým číslem 78. Na pořadu bylo 29 bodů. Hned na začátku byly na programu body z odboru „investic“. Jednalo se o schválení zhotovitele nového vrtu pro čerpání pitné vody. Tento vrt přijde na více...

RM77 7.4.2021

RM77 7. 4. 2021 V pořadí 77. jednání rady města se uskutečnilo ve středu 7. 4. 2021. Bohužel z tohoto jednání jsem se musel omluvit z pracovních povinností. Proto nemohu dostatečně zodpovědně referovat o jeho průběhu.   Program rady naleznete v příloze. Přijatá...

RM76 24.3.2021

RM76 24. 3. 2021 Další z jednání rady města mělo na programu 31 bodů. Diskutovány byly většinou pouze body z odboru „investic“. V případě žádosti o finanční příspěvek na rozšíření vodovodního a kanalizačního řadu v ulici Čelakovského jsem po diskusi navrhl stáhnout...

RM75 10.3.2021

RM75 10. 3. 2021 Na programu 75. rady bylo 37 bodů.  Hned první bod – Obdržené nabídky k převodu pozemkové parcely č. 2250 v k. ú. Dvůr Králové nad Labem – vyvolal dlouhou diskusi. Jedná se o letitý záměr města směnit své pozemky za pozemky společnosti EPOS CZ s.r.o....

RM74 3.3.2021

RM74 3. 3. 2021 Konání 74. rady bylo svoláno hlavně s důvodu nutnosti schválení programu následujícího zastupitelstva. Přesto se na programu rady objevilo 19 bodů. Před začátkem samotné rady proběhla diskuse o možném posunutí termínu zastupitelstva, na kterém jsme se...