Politické hnutí Východočeši vzniklo na jaře roku 2012. V roce 2012 kandidovalo s podporou hnutí ANO v krajských volbách a získalo 4 mandáty v krajském zastupitelstvu. V roce 2013 pak byla zvolena do poslanecké sněmovny za ANO 2011 zakládající členka, paní Martina Berdychová. Ve funkci poslankyně vydržela po celé volební období.

Krajská organizace hnutí ANO odmítla pro další volby s hnutím Východočeši volební spolupráci.
V dalších krajských volbách v roce 2016 proto kandidovalo hnutí VČ v koalici s hnutím STAN a obhájilo 4 mandáty v krajském zastupitelstvu.
Od roku 2014 se hnutí účastní i komunálních voleb v několika městech Královéhradeckého kraje. Ve Dvoře Králové se v tomto roce také pod hlavičkou Východočeši zúčastnila voleb skupina nezávislých kandidátů a se ziskem jednoho mandátu skončila po koaličních vyjednáváních v opoziční lavici. I z této „nepopulární pozice“ jsme se snažili konstruktivně komunikovat s vedením města, navrhovat řešení stávajících problémů i přicházet s novými plány a programy.

V komunálních volbách v roce 2018 jsme obhájili 1 mandát v Královédvorském zastupitelstvu a stali se koaličními partnery. Jako radní města byl zvolen Vítězslav Šturma. Jelikož jsme v průběhu předvolební kampaně opakovaně poukazovali na nedostatečnou komunikaci orgánů města směrem k občanům, zřídili jsme tuto internetovou stránku.

RM75 10.3.2021

RM75 10. 3. 2021 Na programu 75. rady bylo 37 bodů.  Hned první bod – Obdržené nabídky k převodu pozemkové parcely č. 2250 v k. ú. Dvůr Králové nad Labem – vyvolal dlouhou diskusi. Jedná se o letitý záměr města směnit své pozemky za pozemky společnosti EPOS CZ s.r.o....

RM74 3.3.2021

RM74 3. 3. 2021 Konání 74. rady bylo svoláno hlavně s důvodu nutnosti schválení programu následujícího zastupitelstva. Přesto se na programu rady objevilo 19 bodů. Před začátkem samotné rady proběhla diskuse o možném posunutí termínu zastupitelstva, na kterém jsme se...

RM73 24.2.2021

  RM73 24.122021 Z účasti na této radě jsem se omluvil z pracovních důvodů. Přesto si můžete v příloze prohlédnout program a v případě dotazů k některému bodu mne kontaktovat. Rád se pokusím na Vaše dotazy odpovědět. Za přečtení dozajista stojí zápis...

RM72 10.2.2021

Ve středu 10 února byla radním před 72. Radou města představena studie rekonstrukce budovy B základní školy Schulzovy sady. Tato studie byla v minulosti již představena radním v minulém volebním období. Současné vedení města plánuje dopracovat některé části studie do...

Kontaktujte nás

Šturma Vítězslav  info@vychodocesi.cz
radní, člen komise pro životní prostředí a komise sociální,
člen dozorčí rady Lesů města DKNL

Backa Lukáš backa@vychodocesi.cz
člen kontrolní výboru a sportovní komise

Janák Milan janak@vychodocesi.cz
člen dopravní komise

Kiriakovský Nasik kiriakovsky@vychodocesi.cz
člen komise stavebně-architektonické

Machek Bedřich  machek@vychodocesi.cz
člen komise kulturní, památkové a redakční rady

Pikl Zdeněk pikl@vychodocesi.cz
člen komise prevence kriminality

Rejl Miloš  rejl@vychodocesi.cz
člen komise cestovního ruchu