RM76 24. 3. 2021

Další z jednání rady města mělo na programu 31 bodů.

Diskutovány byly většinou pouze body z odboru „investic“. V případě žádosti o finanční příspěvek na rozšíření vodovodního a kanalizačního řadu v ulici Čelakovského jsem po diskusi navrhl stáhnout materiál a spolu s několika dalšími radními požadoval doplnění materiálu o písemné vyjádření MěVaKu s ohledem na zastavovací studii z roku 2016 představenou místostarostou města.

U druhého bodu týkajícího se prodloužení vodovodu a kanalizace, tentokrát v lokalitě Vorlech, byli radní seznámeni se skutečností, že územní plán nepředpokládá nad touto lokalitou další výstavbu. V části zbudované trasy nové kanalizace navíc dochází k projektování městské kanalizace pro odkanalizování části Verdek a koupená kanalizace by údajně nebyla dostačující. I z těchto důvodů radní nákup infrastruktury nepodpořili. A jak si začínám zvykat, doneslo se mi z řad veřejnosti, že prý jsem byl já proti (asi jako jediný) a prosadil nepřijetí tohoto usnesení.

Zajímavostí bylo sdělení České pošty, že plánuje další omezení otevírací doby pobočky ve Dvoře Králové nad Labem a radu města žádala o souhlas s tímto omezením. Pravděpodobně potřebovali alibi pro případný odpor veřejnosti. Samozřejmě jsme tento souhlas nedali a zřetelně jsme deklarovali, že požadujeme zachování otvírací doby minimálně v současném režimu.

Program rady naleznete v příloze.

Přijatá usnesení pak naleznete na Archiv přijatých usnesení Rady města – Dvůr Králové nad Labem (mudk.cz)

 

Vítězslav Šturma (radní)